Skip Navigation LinksAnaSayfa > Tanıtım > Tarihçe..:: TARİHÇE ::..  • 01.05.2003 tarih ve 4856 sayılı kanun ile Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve görevleri belirlenmiş olup faaliyetleri yürütmek üzere  22.07.2003 tarih ve 2003/5970 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile her İlde kurulan Çevre ve Orman Müdürlüklerini görevlendirilmiştir. Müdürlüğümüz Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü olarak faaliyetlerini yürütmüştür. 

 

  • 04.07.2011 tarih ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 2012/2844 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü kurulmuş olup faaliyetlerini Çanakkale Merkez'inde yürütmeye başlamıştır.

  • 17.12.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan 2015/8280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Orman Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatında düzenleme ile I. Bölge, II. Bölge, III. Bölge, XIV. Bölge ve XV.Bölge Müdürlüklerinin hizmet alanlarında değişikliğe gidilmiş olup, Çanakkale İlinde kurulu olan Bölge Müdürlüğümüzün merkezi Kararname gereği Şanlıurfa olmuştur.

  • Bölge Müdürlüğümüze bağlı altı  il (Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şırnak)olup, Bölge Müdürlüğümüz hizmetletini Şanlıurfa'da devam ettirmektedir.